Stamkund blev medvetslös på toalett på Espresso House
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20