nIMG 1117
NWT:s oroande konkursansökningar i krogbranschen
LEDARSTICK Ägarna i NWT-koncernen, där tidningen Nya Wermlands-Tidningen ingår, har ekonomiskt sett varit sagolikt framgångsrika. Många konkurrenter avundas dem. Samtidigt är NWT:s affärer med företag i krogbranschen oroande.
Det har gått så bra för NWT att man för ett par år sedan åt upp den förlusttyngda arga konkurrenten Värmlands Folkblad, VF. VF, som är kvar som papperstidning och finns på webben, ser numer ofta ut nästan exakt som NWT sett till innehållet. Men medarbetare på VF bedyrar att deras redaktion är självständig. Läsarna verkar emellertid tycka annorlunda.
NWT äger en lång rad lokaltidningar runt om i landet. Och man tycks fortsätta sitt segertåg i oförminskad takt. Den senaste tiden har NWT tagit position som en av ägarna till bland annat Göteborgs-Posten.

n32

NWT:S AFFÄRER OROAR
NWT-koncernen är en betydande fastighetsägare. Man äger bland annat i den dominerande fastigheten på Karlstads stora kroggata, Kungsgatan, och hyr ut lokaler till en rad olika restauranger och andra bolag.
Dessa hyresgäster, dock inte alla, har ofta problem. Inte sällan blir hyresgästerna utsatta för brott eller brott begås i hyresgästernas lokaler.
NWT:s relation till sina hyresgäster är inte oproblematisk. I oktober förra året ansökte NWT om att försätta ett välkänt nöjesbolag i Karlstad i konkurs. Enligt NWT hade hyresinbetalningar motsvarande 450 033 kronor uteblivit. En kvartalshyra på 550 083 var på väg att förfalla samma dag som konkursansökan skickades. Ansökan skrevs under av NWT:s ägare Staffan Ander och vd Mats Muregård. I brevhuvudet står det ”Nya Wermlands-Tidningen” med stora bokstäver och bolaget som ansökte om konkursen var NWT gruppen AB (556024-5812). Enligt uppgift nådde parterna en förlikning. Det är inte känt vad den innebär.
NWT har tidigare även ansökt om att försätta ett annat nöjesbolag i Karlstad i konkurs. Det handlade enligt uppgift om förfallna hyresskulder på 945 185 kronor. I det fallet avskrevs målet sedan tidningen återkallat ansökan.
Sökande den gången var också NWT gruppen AB. Och i brevhuvudet stod ”Nya Wermlands-Tidningen”.
I ett annat fall riktade NWT gruppen AB en fordran och ett skadeståndsanspråk mot en person i Grums. Värmlands tingsrätt dömde i en tredskodom att den personen skulle betala drygt 66 000 kronor i hyra och stå för rättegångskostnaderna.
När vi frågar Karlstads kommun vilken bolag som äger den aktuella fastigheten på Kungsgatan får vi svaret: Cityfastigheter i Karlstad AB. Det bolaget omsatte endast 5.4 miljoner kronor år 2017 och hade en vinstmarginal på hela 38.9 procent. Vd även i det bolaget är Mats Muregård.
Det verkar som att fastighetsdelen i NWT-koncernen inte har något emot att använda tidningen NWT:s tyngd för att driva in hyresskulder. Det är aningen osmakligt.
En annan av NWT:s hyresgäster stämde nyligen Karlstads kommun på drygt 18 miljoner kronor och förlorade.
LÄS OCKSÅ: Dom: Restaurangbolag fick inte 18 miljoner kronor i skadestånd för fel i tillstånd för uteservering
NWT rapporterar ofta om allt från nya restaurangkoncept till misstänkta brott när det gäller sina hyresgäster på kroggatan.
NWT har flera utmärkta reportrar och fotografer som gör sitt jobb på bästa sätt – ingen tvekan om det. Jag har förtroende för dem.
Men jag har inget förtroende för att företagsledningen inte på något sätt lägger sig i och låter det färga tidningens journalistiska verksamhet när det gäller de företag i krogbranschen man har miljonaffärer med.
Det finns en del frågor som tidningens läsare nog bör ställa sig:
Skriver NWT verkligen kritiskt om ett bolag man är på väg att göra, eller nyss gjort, en lukrativ affär med?
Skriver NWT extra gärna eller extra positivt om en restaurang som precis flyttat in?
Straffar NWT hyresgäster av ekonomiska skäl genom att skriva negativa artiklar eller inte skriva artiklar alls?
En tidning som NWT har ett uppenbart ekonomiskt incitament att skriva artiklar om sina hyresgäster. Det oroar.
NWT är inte liten spelare. Enbart NWT-Gruppen AB omsatte det senaste redovisade budgetåret 495 miljoner kronor. Resultatet låg på inte mindre än 129 miljoner kronor. Vinstmarginalen var 29 procent. Bolaget hade tillgångar på 2.1 miljarder kronor.
Inte dåligt jobbat med andra ord.
Det är ingen tillfällighet att NWT nått framgångar samtidigt som många andra tidningar gått under. Det behövs hårda nypor och en framgångsrik ekonomisk strategi för att nå lönsamhet i tidningsbranschen. Det har NWT. Frågan är hur långt NWT har gått och är beredda att gå?
Jag tror inte det är många av NWT:s läsare som vet vilka affärer som pågår mellan krogbranschen och NWT:s bolag.
Karlstad och Värmland behöver en lokalpress som står fri från de minsta misstankar om otillbörlig styrning. Kan verkligen NWT fylla den rollen idag?
Detta är viktigt inte minst som NWT alltså ökat sin maktposition rejält de senaste åren och nu dominerar nyhetsrapporteringen i bland annat Karlstad. De enda som på allvar kan konkurrera i Karlstad är P4 Värmland och SVT Värmland men det räcker inte på långa vägar.
P4 Värmland har de senaste åren följt NWT:s rapportering till den grad att de båda medierna för inte så länge sedan kom överens om att P4 skulle börja kredda NWT för nyheter man gjorde omskrivningar av och inte bara ”stjäla”.
Kvar är SVT Värmland. Men de kan inte axla rollen som ett seriöst alternativ till en granskande lokal dagstidning.
Det är oroande att NWT har den ställning man har i Karlstad och Värmland. Bolaget vinner ekonomiskt på sin position. Det är läsarna och samhället som riskerar att förlora.
HÅKAN FRISELL
Har du uppgifter om NWT:s affärer? Skriv gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.

t20