a81
Fruktpatrullen AB ska överklaga Stockholms stads förbud om att släppa ut ekologiska livsmedel på marknaden
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20