S20
Svensk Handel: Handlarnas brottsutsatthet ligger kvar på höga nivåer
Fyra av tio handlare har utsatts för brott den senaste tiden. Var tredje butik var utsatt för stöld senaste veckan. Och var femte handlare har drabbats av hotfullt beteende från besökare eller kund den senaste månaden. Detta enligt branschorganisationen Svensk Handels Trygghetsbarometer för andra kvartalet 2019.
– Vi ser hur de kriminella använder sitt våldskapital för att styra och ställa i våra butiker. Framförallt är det ett stort arbetsmiljöproblem. På vissa platser tvingas de som arbetar i handeln utstå hotfulla och våldsamma situationer på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer (bilden, foto: Svensk Handel), enligt ett pressmeddelande.
Enligt Svensk Handel polisanmäler två av tre butiker inte butiksstölder.
”Har jobbat i butik i 11 år. Så många gånger jag har ringt polisen och fått till svar att det inte finns en bil att skicka. Jag har gett upp", skriver en handlare enligt uppgift i organisationens undersökning.
Det är nästan fritt fram att stjäla från en butik.
– Rättsväsendet bagatelliserar butiksstölderna. Det gör att det i princip är riskfritt att stjäla från en svensk butik idag. Butiksstölderna är avkriminaliserade, säger Per Geijer, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Kraftig ökning av butiksstölder – mest stjäls energidryck, kött, och kläder

t20