kIMG 1189
Usel skyddsutrustning på Länsstyrelsen Kalmar län utsätter djurskyddshandläggare för risker
LEDARSTICK Som FoodMonitor berättat om tidigare så fungerar inte djurskyddet på Länsstyrelsen Kalmar län. Nu kommer uppgifter om att personalen utsätts för oacceptabla risker och skadas när de är ute på uppdrag.
I ett fall förra månaden skulle myndigheten genomföra en djurskyddskontroll på en plats där det var mycket avföring. Halten ammoniak i luften var enligt uppgift mycket hög. Till skydd hade länsstyrelsens personal endast enkla munskydd.
"… jag kände en tydligt brännande och tryckande känsla i luftvägar, och bröstet, samt illamående … . Dessa symptom satt kvar i timmar…", skriver en person som var med på kontrollen i en kommentar.
"De munnskydd som vi har tillgång till är mycket enkla. De stoppar endast partiklar som damm och liknande. Vi har i dagsläget inte tillgång tillnågon skyddsutrustning för höga halter av ammoniak. Varken för andning eller ögon."
Det är inte alls bra att cheferna på Länsstyrelsen Kalmar län inte ser till att personalen har rätt skyddsutrustning. Men det ligger å andra sidan helt i linje med myndighetens inkompetenta agerande det senaste året.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen Kalmar län har funnit lösningen på alla obehagliga problem med Guldfågeln
Bilden: Halvmask med filter som skyddar mot ammoniak.

t20