Olycka: Lastbord på Restaurang Prinsen i Stockholm släppte
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20