Polarica föreläggs att sluta med otillåtna hälsopåståenden om antioxidanter på förpackningar med blåbär
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20