an82
Sårskadad gris på KLS Ugglarps
I dagarna upptäcktes en gris på slakteriet KLS Ugglarps som hade en sårskada på höger skinka. Det framgår av en anmälan.
”Huden och yttersta muskellagret var uppskuren. Det var cirka 10-12 centimeter långt och glipade cirka 2-3 centimeter. Såret var helt rakt, kanterna var jämna och det såg ut att ha orsakats av ett spetsigt föremål eller vass kant”, skriver en officiell veterinär, OV i en anmälan.
”Det fanns inget färskt blod i såret eller på grisen och sårkanterna var bleka och lite torra. Det fanns dock inga tecken på påbörjad läkning eller ärrvävnad En annan gris stod och slickade i såret när jag upptäckte det, vilket gjorde att såret också var fullt med foderrester.”
Enligt OV går det inte att säga när eller var skadan har inträffat. Men OV gör bedömningen att skadan var mer än några timmar gammalt. Eftersom grisen transporterades i cirka 6 timmar så kan skadan ha skett antingen under transporten eller hos leverantören.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20