Bjelkesta Gård vill ha förseningsavgift och dröjsmålsränta från Jordbruksverket
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20