sIMG 8694
Veterinärer i skottlinjen på Faringe Kött & Slakt
Officiella veterinärer, OV, har enligt Livsmedelsverket bokstavligt talat vid två tillfällen befunnit sig i skottlinjen på slakteriet Faringe Kött & Slakt i Huddunge. Detta skedde i samband med bedövning av nötkreatur i en box. Livsmedelsverket ser mycket allvarligt på det inträffade. Slakteriet har efter händelserna infört nya rutiner.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: inte tagen på det aktuella slakteriet. Foto: HÅKAN FRISELL.

t20