mDSC 0584
Svartmögel i ankommandekontor på Martin & Servera:s lager för livsmedel i Halmstad
I ett av kontoren i grossisten Martin & Servera:s lager i Halmstad har svartmögel ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20