Santa Marias vetenudlar fast i tullen – innehöll för mycket aluminium
Livsmedelsverkets gränskontroll i Göteborg har beslagtagit en container med Santa Marias vetenudlar från Kina. Anledningen är att analyser visat att nudlarna innehåller mer än dubbelt så mycket aluminium som gällande riktvärde tillåter.
 
Det är vanligt att producenter i Kina använder aluminiumsalter för att göra nudlarna mer glänsande. Aluminiumsalterna kan bland annat orsaka problem för personer med nedsatt njurfunktion, men även påverka reproduktionen hos människor. Det är emellertid ännu osäkert vilka halter av almuminium i maten som utgör en fara.
 
I oktober förra året trädde en EU-förordning i kraft som säger att medlemsstaterna måste analysera minst 10 procent av alla nudlar som kommer från Kina.
 
Eftersom det inte finns något gränsvärde för aluminium i livsmedel tillämpar Livsmedelsverket ett riktvärde på 10 mg/kg.
 
”10 mg/kg har riskvärderingsenheten satt som riktvärde. Man säger att om det ligger högre än så då kan man tolka det som att man i produktionen har tillsatt aluminium i produkten vilket inte är tillåtet i EU”, säger Annika Sundström, inspektör, gränskontrollen i Göteborg, Livsmedelsverket.
 
Sedan provtagningen började har Livsmedelsverket upptäckt förhöjda halter aluminium i cirka 20 procent av alla undersökta partier.
 
Santa Marias parti med vetenudlar som fastnat i tullen i Göteborg innehåller aluminium i en halt upp till 26 mg/kg. Alltså mer än dubbet så mycket som riktvärdet tillåter.
 
Totalt handlar det om 15 ton vetenudlar som ankommit till Göteborgs hamn i en container. Bolaget klagar på de ökade omkostnaderna.
 
”Under hela denna processen har vår container varit fast i Göteborgs hamn vilket kostat oss stora summor”, skriver Sandra Flodström, kvalitetschef hos Santa Maria i en kommentar.
 
Santa Maria ifrågasätter Livsmedelsverkets riktvärde. Dessutom har bolagets egna analyser hittills aldrig visat på ett innehåll av aluminium över 10 mg/kg.
 
”Vi ifrågasätter om halten 10 mg/kg är ett riktigt riktvärde för vetenudlar som indikation på att de är behandlade med glansmedel. Enligt våra kontakter med Kina så hävdar de att halten av aluminium i vete varierar och att halter över 10 mg/kg inte är ovanligt och att det beror på var vetet odlats”, skriver Sandra Flodström.
 
Livsmedelsverket meddelar att man ännu inte fattat beslut om vad som ska hända med containern med vetenudlarna i Göteborgs hamn.
 
”Den ligger på ett tullager nu och väntar på beslut. Utredningen pågår fortfarande vad som ska hända med varan”, säger Annika Sundström.
 
HÅKAN FRISELL
 

t20