Konsument: SIA-Glass aggressiva i framtoning efter fynd av misstänkt glas i glass
En konsument säger sig i dagarna ha kontaktat glassbolaget SIA-Glass i Slöinge efter det att denne upptäckt något som ser ut som glas i glass från bolaget. Men bolaget var enligt konsumenten avvisande.
”De tror inte att de gjort något fel eller att det är glas. Blev lite aggressiv i sin framtoning mot mig. Som om jag ljuger”, skriver konsumenten till livsmedelskontrollen på Åre kommun.
Åre kommun har lämnat över ärendet till Livsmedelsverket.
FoodMonitor har inte lyckats nå ansvariga på SIA Glass.
/FoodMonitor

t20