Personal på gårdsslakteri saknade kompetensbevis
Förra månaden utförde Livsmedelsverket ett kontrollbesök på ett gårdsslakteri i Blekinge. Det visade sig att personal som utförde moment i slakten saknade lagstadgat kompetensbevis.
”Vid kontrolltillfället observerades att tre nötkreatur blev fixerade inför bedövning och länkade efter bedövning av personal som saknar kompetensbevis för dessa moment i slaktprocessen”, skriver myndigheten i en rapport.
Livsmedelsverket har lämnat över ärendet till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Länsstyrelsen i Blekinge län har sekretessbelagt handlingar i ärendet och vägrar svarar på frågor.
/FoodMonitor

t20