NTU: Fler svenskar utsätts för brott
Idag publicerade Brottsförebyggande rådet, BRÅ, den nya Nationella trygghetsundersökningen, NTU. I undersökningen går bland annat att läsa att fler svenskar utsätts för brott, samtidigt som förtroendet för polisen ökar.
”Det är 26.4 procent av befolkningen, 16–84 år, som uppger att de under 2018 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i NTU kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier, eller nätkränkning. Det är en ökning från 2017, då andelen var 24.7 procent, och det är även en ökning sedan 2016 då brottskategorin började mätas i sin nuvarande sammansättning”, skriver BRÅ.
”Andelen av befolkningen, 16–84 år, som 2019 uppger stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete är 52 procent, vilket är en ökning från 2018, då andelen var 49 procent.”
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Nationella trygghets­undersökningen 2019

t20