m32
Låt oss hoppas på Georg Andrén
KOMMENTAREN Idag meddelade Regeringskansliet att Georg Andrén blir ny landshövding i Värmlands län den 9 december. Detta efter många månader utan beslut om vem som skulle ta över efter den tidigare landshövdingen. Georg Andrén är idag generalsekreterare i organisationen Diakonia. Har också varit ambassadör i Guatemala.
Det är osannolikt att Georg Andrén känner till hur illa det är ställt på länsstyrelsen när det gäller hanteringen av djurskyddsärenden om livsmedelsproducerande djur. Från att ha varit en öppen länsstyrelse som gärna hjälpte undersökande journalister så har man de senaste åren börja sekretessbelägga i princip allt. Idag sekretessbelägger man till och med diarienummer.
Det undergräver konsumenternas förtroende för djurskyddet. Är djurskyddet i djurproduktionen fortfarande lika bra som tidigare i Sverige? Det går inte längre att säga. Våra källor säger att det på många håll är under all kritik och att djur far illa. Uppgifterna bekräftas av de handlingar som vi trots allt kan komma över.
m23
I de få fall i Värmland som åtalsanmäls noterar vi att tingsrätten ofta inte går på åklagarnas linje. Underlagen från Länsstyrelsen Värmland och Livsmedelsverket är helt enkelt inte tillräckligt bra.
Min förhoppning är att Georg Andrén, som öppet medger att han vet väldigt lite om Värmland, åter öppnar upp myndigheten. För dagsljus är som det heter det bästa desinfektionsmedlet, även när det gäller djurbönder och transportörer som utsätter djur för onödigt lidande. Tänk på alla de verksamheter som sköter djurskyddet som nu inte längre får samma utdelning för det som tidigare.
HÅKAN FRISELL
Bilderna: Georg Andrén presenteras som ny landshövdning. Foto: FoodMonitor.

t20