Max: felinställd grill kan ha orsakat matförgiftning
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20