Livsmedelsverkets mejllåda blev full – igen
KOMMENTAREN Idag på morgonen hände det igen. Mejl till Livsmedelsverkets registratur gick inte fram på grund av att deras mejllåda var full. Det riskerar att utsätta allmänheten för oacceptabla risker.
Detta på grund av att den aktuella mejllådan tar emot viktiga mejl bland annat från företag och andra myndigheter som gäller livsmedelssäkerhet.
Det är långt ifrån första gången det här händer. De senaste åren har det hänt ungefär ett par gånger om året.
Livsmedelsverket borde se till att kapaciteten på den aktuella mejllådan är väl tilltagen så att risken att detta händer igen väsentligt reduceras. Man bör också försöka hitta lösningar så att viktiga mejl ändå når handläggare.
Livsmedelsverket verkar nu försöka lösa problemet.
”Dessvärre är det så att mejl som skickats när brevlådan varit full inte når registrator. Den som har skickat mejlet har ju fått en mejlstuds och förstår väl därmed att mejlet inte har gått fram, men det är naturligtvis oacceptabelt att registratormejlen blir full på detta sätt. Vi jobbar nu in nya rutiner för att förhindra att detta ska hända i framtiden”, skriver myndighetens presstjänst i ett mejl till FoodMonitor.
Det är bra.
Myndigheten borde för övrigt informera om sådana här händelser på sin webbplats. Detta bland annat eftersom mejlstudsar kan hamna i skräpmejlkorgar och riskerar därför att inte bli lästa.
HÅKAN FRISELL

t20