kDSC 1168
Stockholms stad lyfter frågan om spirulina i Blue Spark från Innocent är tillåtet
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: inte den aktuella produkten. Foto: HÅKAN FRISELL

t20