YouGov: ”Fler än någonsin har en positiv inställning till livsmedelsbutikernas egna märkesvaror”
Undersökningsbolaget YouGov meddelar att allt fler svenskar ser positivt på livsmedelsbutikernas egna märkesvaror, EMV. Den drivande faktorn är prisvärdhet. Detta enligt en ny undersökning.
”Drygt 6 av 10, 64 procent, har en positiv inställning och det finns en stor skillnad mellan kvinnor och män. Nära tre av fyra, 72 procent, av kvinnorna är positiva till EMV jämfört med 56 procent bland män”, skriver YouGov i ett pressmeddelande.
”Hälften, 51 procent, anser att livsmedelsbutikers egna märkesvaror är bättre på prisvärdhet jämfört med övriga livsmedelsvarumärken.”
I topp bland enskilda EMV-märken ligger Garant följt av ICA.
/FoodMonitor
Fakta (källa:YouGov):
”Målgruppen för undersökningen är män och kvinnor i åldrarna 18-74 år, riksrepresentativt för Sverige. 1019 intervjuer genomfördes via webbenkäter i YouGovs onlinepanel i Sverige den 3-10 oktober 2019.”

t20