kalv39
Djurbonde levererade sju kraftigt förorenade kalvar till Ello i Lammhult slakt AB
Tidigare denna månad skickade en djurbonde sju kraftigt förorenade kalvar till slakteriet Ello i Lammhult slakt AB i Lammhult. Smutsen orsakade lidande hos djuren och utgör en risk ur livsmedelssäkerhetssynpunkt.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: Kalv med gödselpansar på lårens utsidor, under bröstet, och buken. Foto: Livsmedelsverket.

t20