Larm om brister i både underhåll och tillsyn av nödbelysning
Organisationen Belysningsbranschen och Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning, FSN, meddelar idag i ett pressmeddelande att man upptäckt mycket stora brister i både underhåll och tillsyn av nödbelysning. Det handlar bland annat om avvikelser i köpcentra och i skolor.
Man kräver att ”regeringen omedelbart ingriper och i första hand tvingar ansvariga myndigheter att utföra sin lagstadgade tillsynsskyldighet av nödbelysning i samtliga offentliga lokaler, fastigheter, och arbetsplatser”.
Dessutom kräver man att ”regeringen inför en årlig så kallad rapporteringsplikt avseende underhåll av nöd-och hänvisningsbelysning liknande den som idag finns för ventilationskontroll, OVK”.
/FoodMonitor

t20