a89
Fagerås Kvarn o Foder AB sålde ekologiskt mjöl utan att vara anmälda till kontrollorgan – bolaget rättar sig
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Kils kommun.

t20