Kassörska på Netto satt fast med ström i kroppen
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20