SLU: Många restaurangchefer måttligt intresserade av att miljö- och klimatanpassa inköp
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att man i en ny undersökning funnit att strax under 40 procent av tillfrågade restaurangchefer har begränsat intresse för att ändra restaurangens matinköp för miljöns och klimatets skull. Istället efterlyser restaurangcheferna, enligt SLU, en attitydförändring hos sina gäster.
– Det är intressant att ta del av vad restaurangchefer runt om i landet anser krävs för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan. Att så många som strax under 40 procent har ett begränsat intresse av att ändra sina inköp behöver inte betyda att man är ovillig att göra förändringar – utan att man möjligen saknar kunskap och inte vet hur man ska göra för att bli mer miljövänlig, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara, enligt ett pressmeddelande.
”Undersökningen visar att ungefär var tredje restaurangchef bedömer sig ha begränsad kunskap om matens miljö- och klimatpåverkan. I snitt var femte restaurangchef svarar också att det på sikt behövs en förändrad attityd hos restauranggästerna för att restaurangens inköp av råvaror ska förändras. Detta för att restaurangägare till stor del baserar sina inköp på vad kunder/konsumenter vill ha och letar efter”, skriver SLU i pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20