Allvarlig incident i kyllagret på Arla i Jönköping
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20