Livsmedelsverket och FOI ska börja analysera halten av radioaktiva isotoper av Cesium i Livsmedel
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20