Forskare: bias på Brå
”Ett flertal intervjupersoner vittnar bland annat om hur Brås ledning direkt utsatt dem för påtryckningar för att ändra rön som av politiska, ideologiska, eller andra skäl, inte varit önskvärda”. Så skriver forskare på Linköpings universitet i en ny rapport.
I sin studie har forskarna intervjuat totalt 37 personer. Det handlar om nuvarande och tidigare anställda vid Brå och före detta rikspolischefer och justitieministrar.
Enligt forskarna har Brottsförebyggande rådet, Brå, ett ohälsosamt förhållande till Polismyndigheten.
– Polismyndigheten finansierar stora delar av Brå:s polisforskning. I våra intervjuer finns flera vittnesmål om att vissa politiskt känsliga frågor anpassas och att resultat lyfts fram som gagnar beställarens agenda. Det här gör att risken för korruption inom forskningen ökar. Personer beskriver svårigheter med att jobba kvar ifall de uttrycker kritik, säger forskaren Malin Wieslander, enligt ett pressmeddelande.
Forskarna vill inte säga vilka studier som Brå tidigare tagit fram som kan vara otillbörligt vinklade.
– Vi kan inte säga det, vi riskerar att peka ut våra informanter då. Det politiskt känsliga kan också skifta över tid. Men generellt handlar det om det kriminalpolitiska området. I vår studie framgår att vissa av rapporternas metoder och urval går att ifrågasätta, bland annat den årliga nationella trygghetsundersökningen, säger Malin Wieslander, enligt pressmeddelandet.
Forskarna menar att det nu behöver vidtas åtgärder för att komma till rätta med oegentligheterna på Brå.
”För att minska risken för bias och för att Brås långsiktiga trovärdighet inte ska lida skada kan det vara viktigt att bryta upp informella maktstrukturer vid Brå. Likaså är det angeläget att komma tillrätta med den tystnadskultur som verkar råda inom Brå”, skriver forskarna i sin rapport.
Brås tillförordnade generaldirektör Björn Borschos har idag gått ut med med en kommentar till forskarnas kritik.
”Det går att lita på Brås forskning och statistik. Myndigheten har en omfattande kvalitetssäkring i forsknings- och statistikverksamheten som bedrivs objektivt med vetenskapliga metoder och förhållningssätt. Ett nära och förtroendefullt samarbete med universitet och högskolor är en förutsättning för att leva upp till kraven på hög kvalitet och på att fylla rättsväsendets behov av metod- och kunskapsutveckling”, skriver han.
”Den här rapporten innehåller intervjuer med ett antal personer som framför kritik som får stå för dem.”
/FoodMonitor
Fakta:
Den aktuella studien är gjord av forskarna Stefan Holgersson, professor i polisvetenskap vid polishögskolan i Oslo och docent i utveckling av informationssystem vid LiU, Ossian Grahn, forskningsassistent vid LiU, och Malin Wieslander, universitetslektor i pedagogik vid LiU.
LÄS OCKSÅ: Går det att lita på Brå?: En studie om bias i myndighetsforskning

t20