Livsmedelsverket förbjuder gårdsmejeri att producera arabiska mejeriprodukter – brister i spårbarhet
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20