S20
Stölder i butik ökar
Organisationen Svensk Handel meddelar att 38 procent av handlarna drabbats av en butiksstöld den senaste veckan. Tredje kvartalet var motsvarande siffra 27 procent.
– Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Även i de fall som handlaren anmäler en stöld med god bevisning läggs oftast ärendet ned redan innan bläcket hunnit torka. Mängdbrotten som sker i butik är en inkörsport till grövre brottslighet och måste tas på större allvar, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, enligt ett pressmeddelande.
”Nästan var tionde butik, 9 procent, anger dessutom att de drabbats för hot eller våld i samband med en stöld den senaste månaden, och drygt var femte butik, 21 procent, har varit utsatt för hot eller våld vid andra tillfällen än vid en stöldsituation”, skriver organisationen i pressmeddelandet.
/FoodMonitor
Foto: Svensk Handel.

t20