k20
167 ärenden om sanktionsavgifter hos Kammarkollegiet under 2019
Förra året hamnade hela 167 ärenden som gäller sanktionsavgifter mot svenska livsmedelsföretag hos Kammarkollegiet för inkassering. Detta enligt statistik som myndigheten lämnat till FoodMonitor. Många ärenden handlar om livsmedelsföretag som inte anmält sig som livsmedelsverksamheter och som omfattas av de nya regler som trädde i kraft den första januari förra året. Stora livsmedelsföretag som Dafgårds och Nestlé Sverige såväl som små och medelstora företag har åkt på avgifterna.
– Initialt så verkar det fungera bra. Bakgrunden till att det här infördes var att man såg över hela sanktionssystemet inom livsmedelsområdet. Fängelsestraffet är tillbaka till exempel. Och det var vissa av överträdelserna som man gjorde en sanktionsväxling för och införde sanktionsavgifter för att avlasta åklagare, säger Daniel Selin, utredare på Livsmedelsverket.
– Det här verktyget verka vara lite vassare än det vi har haft tidigare.
Tidigare har underlåtelse att anmäla en livsmedelsverksamhet till en kontrollmyndighet lett till åtalsanmälan. Det har fått kommuner att undvika att gå vidare med ärenden. Med de nya reglerna handlar det alltså endast om en sanktionsavgift.
– Det verkar som att det är fler överträdelser som man agerar på nu än vad man gjorde tidigare då det skulle åtalsanmälas. Så i det avseendet så verkar det fungera bra. Överträdelser beivras så det är på plussidan. På minussidan så kan man väl säga att det är en extra arbetsuppgift för många kommuner. Men vi har försökt att hjälpa dem med vägledningar.
Sanktionsavgifterna beslutas av kontrollmyndigheter som kommuner eller Livsmedelsverket och drivs in av Kammarkollegiet. När det gäller sanktionsavgifter för att ha underlåtit att anmäla ekologisk verksamhet till ett certifieringsorgan är det som tidigare kommuner som rapporterar överträdelser till Livsmedelsverket som sedan beslutar om sanktionsavgifter.
Totalt handlar det om 167 ärenden om sanktionsavgifter som Kammarkollegiet enligt uppgift handlagt förra året. Det handlar uppskattningsvis sammanlagt om över två miljoner kronor.
Den högsta sanktionsavgiften ligger på 75 000 kronor och den lägsta på 2 500 kronor.
Här är ett axplock av de företag som åkte på sanktionsavgifter förra året:
Gunnar Dafgård AB – belopp: 75 000 kronor – brott mot Livsmedelslagen gällande registrering av verksamhet – beslut fattat av Götene kommun
Inflight Sweden Logistics AB – belopp: 75 000 kronor – brott mot ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden. Foto: United Frog Studios. Källa: Kammarkollegiet.

t20