gris20
Hängig gris avvisades från slakt och avlivades på KLS Ugglarps
I dagarna observerade en officiell veterinär, OV, ett sjukt slaktsvin på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors. Djuret kunde inte slaktas utan avvisades och avlivades.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20