Arbetare klämd på Arla i Götene
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20