slakt30
Sex transportskadade blödande nötdjur upptäckta på HKScan i Linköping
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, sex skadade nötdjur som kommit av en transportbil på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping. Det framgår av en anmälan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: tagna av OV vid det aktuella tillfället. Foto: Livsmedelsverket.

t20