Radonova har analyserat radioaktivt cesium i ren från Malå
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20