Nattsvart i Karlstad
KOMMENTAREN Som FoodMonitor rapporterat om tidigare så såldes det gamla stadshuset i Karlstad under märkliga omständigheter för några år sedan. Denna vecka visade SVT Uppdrag Granskning hur turerna gick till i ett program som slog ner som en bomb bland karlstadsborna. En expert säger att försäljningen var ett brott mot kommunallagen. Samtidigt verkar något lika uppseendeväckande är på väg att hända med en av de mest eftertraktade tomterna som ligger på Skutberget i Karlstad. Vissa av kommunens makthavare vill till varje pris att den ska upplåtas till företaget Muminvärlden. Massiva protester från befolkningen har hittills inte haft någon effekt.
STADSHUSET
kIMG_0119
Det gamla stadshuset i Karlstad har stått i stort sett tomt i flera år och har börjat förfalla.
Det gamla kommunhuset i Karlstad kunde ha blivit en plats med många arbetstillfällen i restauranger, butiker, och annan verksamhet. En intressent i Karlstad bjöd hela 100 miljoner kronor och var beredd att sätta igång med att starta en slags galleria.
Men av någon anledning var kommunen helt inställd på att istället sälja huset för drygt halva det beloppet till IT-bolaget My Life Diary som sade sig kunna utveckla en app som skulle kunna bli det nya Facebook.
LÄS OCKSÄ: KOMMENTAREN: Karlstadsborna riskerar att blåsas på minst 50 miljoner kronor i skandalartad fastighetsaffär
Försäljningen gick igenom och stadshuset såldes till underpriset. Det blev ingen budgivning. Det ställde sig den blågröna majoriteten i kommunstyrelsen bakom. Oppositionsrådet Linda Larsson (s) var starkt kritisk till den märkliga affären.
k89
My Life Diary bytte namn till Zynapp. Sedan blev det inget av app-planerna. Zynapp försattes i konkurs förra året efter det att man bland annat slutat betala ut löner till sina anställda. Listigt nog är det inte längre Zynapp som äger stadshuset utan det är frikopplat och ägs av finansmannen Mikael Solberg och andra delägare.
Huset på 8 000 kvadratmeter har i stort sett stått tomt och börjat förfalla.
Den som lade budet på 100 miljoner kronor kallar affären för en chimär som bara var ett sätt att komma åt fastigheten som ligger på en av de kommersiellt sett bästa platserna i Karlstad.
Uppdrag Granskning kunde avslöja att projektledaren Göran Österman på den regionala satsningen Business Värmland som var med och faciliterade affären och Mikael Solberg var gamla goda vänner som åkte på resor tillsammans.
Uppdrag Granskning visade också att kommunsstyrelsen ordförande Per-Samuel Nisser (m) hade haft ett lunchmöte strax innan affären blev av, ett vad han kallar ”informellt möte”, med Mikael Solberg och Göran Österman. Men några anteckningar eller kvitton från detta möte lades enligt uppgift inte in i kommunens diarium.
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt på Uppsala Universitet, är bekymrad över affären.
– Det här är en ganska förskräcklig historia som också bryter mot kommunallagen på flera olika sätt, säger han.
Stadshusaffären tycks bekräfta för karlstadsborna att många av makthavarna på kommunen och i näringslivet i Karlstad på ett eller annat sätt verkar vara vänner med varandra och gör affärer i det fördolda som berikar dem själva.
Stadshusaffären har varit katastrofal för förtroendet för politikerna i Karlstad. Per-Samuel Nisser (m), som var en av de starkaste drivande krafterna bakom affären, säger emellertid i lokalpressen att han inte kommer att avgå. Det återstår att se om han kan sitta kvar.
MUMIN
Inte nog med turerna kring stadshuset. Nu ska alltså en av de absolut bästa marktomterna i Karlstad upplåtas till Muminvärlden som vill bygga en Muminpark. Alla de karlstadsbor som använder området till rekreation får hitta någon annanstans att vara.
Även i detta fall har det utlovats guld och gröna skogar. Satsningen påstås ge en massa nya arbetstillfällen och många nya restauranger kan komma att öppnas.
k82
Peter Sörensen till vänster på bilden, talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet, som är emot Muminetableringen har en interaktion med Per-Samuel Nisser vid ett möte i december förra året när kommunalfullmäktige röstade ja till att tillåta en Muminpark på Skutberget.
Men argumentationen haltar. Varför skulle Karlstad vara det bästa stället i Sverige att lägga en Muminpark? Kommunikationsmöjligheterna till Karlstad är inte direkt i topp. Det blir ganska långt att åka från storstäderna, där man kan anta att den stora volymen tänkta kunder finns, bara för att gå runt i en liten park utanför Karlstad. Och Mumin har ingen direkt anknytning till Karlstad. Annat hade det varit med en Laban-park där det finns lokal anknytning eftersom den ägarfamiljen faktiskt bor i staden.
k29
Många karlstadsbor har demonstrerat och engagerat sig för att få stopp på affären. Men inget har hjälpt. Med Per-Samuel Nisser (m) återigen i täten tycks det som att även den här affären ska genomföras till varje pris. Muminägaren måste tydligen få exakt den plats han vill ha. Inga andra alternativ duger.
Då måste man ställa sig frågan: vad händer med tomten om det bolag som får använda den senare går i konkurs på liknande sätt som det fallerade app-bolaget? Är det hela bara ett sätt att komma åt den attraktiva marktomten?
Kan de styrande verkligen komman undan med att, som det ser ut, lura karlstadsborna två gånger på bara några år i den här typen av affärer?
De styrandes förakt för kommuninvånarna verkar totalt. Det är formligen ett mörker som sänkt sig över Karlstad.
Eller som Olle Lundin uttryckte det i Uppdrag Granskning:
– Man brukar prata om solen i Karlstad men här var det uppenbart nattsvart i Karlstad.
p5HÅKAN FRISELL

t20