livsmedelsverket_byggnad
JK nekar kosttillskottbolag skadestånd för uppgifter om UL-värden i Livsmedelsverkets Kontrollwiki
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20