Munskydd inte värdelösa för att motverka spridning av coronaviruset
KOMMENTAREN Många medier har den senaste tiden raljerat över hur värdelöst det är att använda munskydd för att motverka spridning av 2019-nCoV. Det stämmer att munskydd inte ger ett bra skydd. De kan släppa in virus på sidorna och blir snabbt fuktiga och kan förlora i funktion. Men munskydd hindrar bäraren från att direkt vidröra sin mun och näsa.
Otillräcklig handhygien och frekvent vidrörande av mun och näsa utgör en av de största riskerna när det gäller spridning av virus.
Därför har det sitt värde att bära munskydd i problemområden.
Så lyssna inte okritiskt på media.
Vill man ha en strategi för ett bättre skydd finns information om det hos bland andra Folkhälsomyndigheten.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: 3M ger råd om skydd mot coronaviruset – använd FFP3, skyddsrock, och täta skyddsglasögon
LÄS OCKSÅ: Så kan man skydda sig lika effektivt, men på sikt billigare, från coronavirus än att köpa många dyra FFP3 engångsmasker

t20