a23
Eskilstuna kommun stoppar egyptisk slanggurka
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna: partiet med slanggurka. Foto: Eskilstuna kommun.

t20