livsmedelsverket_byggnad
Så skadas Livsmedelsverkets personal
Sedan år 2015 har 166 olyckor som involverat Livsmedelsverkets personal rapporterats till Försäkringskassan. 31 anmälningar av dessa gjordes förra året. Det handlar främst om officiella veterinärer, OV, som skadas på slakterier.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20