gris35
Skadat slaktsvin upptäckt på slakteri
En officiell veterinär, OV upptäckte i dagarna ett slaktsvin som hade ett färskt djupt skärsår. Länsstyrelsen Jönköping har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet och leverantören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20