slakt72
Lamm med brutna ben
Nyligen levererades två lamm, vid två olika tillfällen, med brutna ben till slakt. Det framgår av anmälningar som FoodMonitor tagit del av. Uppgifter om slakteri, transportör, och djurbonde, har sekretessbelagts av länsstyrelsen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20