Svensk Handel vill ha tillfälligt hyresstopp
Svensk Handel lider av coronavirusets utbrott. För många sällanköpshandlare är likviditeten hotad. Branschorganisationen Svensk Handel vill nu se ett tillfälligt hyresstopp för att rädda butiker.
– Jag är djupt oroad över hur situationen kommer att slå mot handelns företag och de många jobb som branschen skapar. När kunderna uteblir är det omöjligt att för handeln att fortsätta att betala lika höga hyresnivåer som tidigare. För att rädda butikernas överlevnad skulle vi behöva ett tillfälligt hyresstopp, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, enligt ett pressmeddelande.
– Ett extraordinärt läge kräver extraordinära lösningar. Vi vädjar till landets fastighetsägare att göra vad de kan för att stötta handlarna i den utsatta situation som råder. Vi har ett gemensamt intresse av att butikerna klarar sig igenom stålbadet som coronaviruset innebär.
/FoodMonitor

t20