Konsumenter klagar på prishöjning av matvaror i butiker
CORONA Konsumenter har de senaste dagarna reagerat på prisökningar i matbutiker och anmält det till Konsumentverket. Man tycker att butikerna utnyttjar det desperata läget med COVID-19.
”Jag gör anmälan för att ingen kan acceptera att butikerna höjer sina priser på grund av Corona virus i stället för att samarbeta och hjälpa andra speciellt barnen som måste ha mat så utnyttjar de barnfamiljer och höjer priser. Det är inte alla som har råd att köpa längre om priserna ökar rejält. Vi måste stoppa det här omedelbart annars gör alla butiker samma sak. Till sist så är vi konsumenter som förlorar”, skriver en konsument om en butik Malmö.
”Efter att covid-19 har spridit sig i Europa så har butiken höjt priserna rejält. Till exempel högrev kött som kostade 60-75 kronor per kilo har han höjt till 150 kronor per kilo. 10 kilo ris har ökat från 200 kronor till 300 kronor bara på två dagar. Han utnyttja behov så han höjer priset”, skriver en annan konsument om en matbutik i Växjö.
"... har höjt priserna på grund av Corona utbrottet. Som jag vet detta ska inte hända. Men de skiter i Svenska lagar och allt", skriver en tredje konsument om en butik i Malmö.
/FoodMonitor

t20