Livsmedelsföretagen kräver att regeringen klassar livsmedelssektorn som samhällskritisk
CORONA Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen meddelar idag att man kräver att regeringen klassar livsmedelssektorn som samhällskritisk. Livsmedelssektorn måste prioriteras annars stannar samhället, menar man.
– Att regeringen tar beslut om att klassa livsmedelssektorn som samhällskritisk är en absolut nödvändighet. Jag och mina kollegor på LRF och Svensk Dagligvaruhandel kommer att driva den här frågan tills vi lyckas. Livsmedelskedjans betydelse för Sverige i en kris som denna kan inte överskattas, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen, i ett pressmeddelande.
Det här kräver nu Livsmedelsföretagen (källa: Livsmedelsföretagen):
”Att regeringen omgående fattar beslut om att hela livsmedelssektorn är samhällskritisk. Vad samhällskritisk innebär måste också bli tydligt definierat. Exempelvis måste personal inom livsmedelskedjan kunna fortsätta arbeta när skolor och förskolor stänger, tillgång till insatsvaror, prioriterad fördelning av laboratoriematerial, skyddskläder, och hygienartiklar.”
”En enda kontaktpunkt för företagen. Både för att uppdatera och informera, men också för att information från regering och myndigheter ska nå rätt personer i branschen.”
”Ett myndighetsprotokoll för hur företag som har smitta i sina anläggningar ska agera och hur sanering och återupprättande av verksamheten skyndsamt kan ske efter godkännande av relevanta myndigheter.”
”Prioritering och stor flexibilitet från myndigheter. Till exempel verksamheter som slakteri kräver närvarande myndighetsperson. Där måste Livsmedelsverket säkerställa tillgången på veterinärer så att inte först slakteriet behöver stänga med följd att företag längre fram i kedjan behöver stänga på grund av bristen på råvaror.”
”Dispens för regelverk i samband med transporter, så att varuflödena kan upprätthållas.”
”Internationell handel av gods behöver kunna fungera smidigt.”
”Återgång till det spårningssystem för fisk som gällde i Sverige fram till 2019 och som gäller i övriga EU.”
”Ingen kontroll av primär ingrediens under 2020”
”Generellt en ändamålsenlig och lösningsorienterad tillämpning av regelverk från ansvariga myndigheter."
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Ursprung för den primära ingrediensen

t20