Doktorand på SVA: låg förekomst av Mycoplasma bovis i mjölkbesättningar i Sverige
Doktoranden Emma Hurri vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har visat att förekomsten av bakterien Mycoplasma bovis generellt är låg bland landets mjölkkobesättningar. Resultatet kommer efter det att doktoranden, tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Växa Sverige under vintern gjort en anonym tankmjölksundersökning.
– Studien visar att vi har ett fortsatt relativt gynnsamt läge när det gäller Mycoplasma bovis på svenska mjölkgårdar och en god chans att begränsa smittspridningen. Det är dock viktigt att vara försiktig vid inköp av levande djur eftersom dessa är den viktigaste smittkällan, säger Emma Hurri, enligt ett pressmeddelande.
Mycoplasma bovis orsakar lunginflammation och ledinflammation hos kalvar och juverinflammation och ledinflammation hos kor.
”Bakterien är resistent mot vanligt penicillin och kräver därför bredspektrumantibiotika vid insatt behandling, vilket ökar risken för resistensutveckling. Denna bakterie smittar inte till människa”, skriver SVA i pressmeddelandet.
– Behandlingen fungerar dessvärre inte alltid och infektionen riskerar därmed att bli kronisk med djurlidande och avlivning, eller slakt av djur som följd, säger Emma Hurri.
Studien visade på antikroppar i fem procent av proverna.
”Det varierade dock stort mellan länen, mellan noll och 19 procent. De län som hade högst förekomst var Skåne och Kalmar, därefter följer Blekinge, Kronoberg, Östergötland, Halland, Jönköping, Gotland, Västra Götaland, och Uppsala. De nordliga regionerna hade inga besättningar med antikroppar mot Mycoplasma bovis. Danmark har vid en jämförelse procentuellt ungefär samma antal gårdar med antikroppar vid en liknande undersökning”, skriver SVA.
/FoodMonitor

t20