Munskydd20
YouGov: ”Svenskarna har lägst förtroende för myndigheternas hantering av coronaviruskrisen i Norden”
CORONA Undersökningsbolaget YouGov meddelar att hälften av svenskarna inte tycker att regeringen hanterar coronavirusproblemet på ett bra sätt. Resultatet baseras på en undersökning som gjorts med 1 016 svenskar under perioden 11 till 16 mars.
”Bland dem anser 24 procent att den svenska regeringen hanterar situationen mycket dåligt och 27 procent att regeringen hanterar den ganska dåligt. Norrmännen är nästan lika missnöjda. 18 procent av norrmännen anser att landets regering hanterar coronavirusproblemet mycket dåligt och 33 procent att regeringen hanterar det ganska dåligt. Det kan jämföras med att endast 2 procent av danskarna och 11 procent av finländarna anser att deras regeringar hanterar coronavirusproblemet mycket dåligt. Danskarna är utan jämförelse mest nöjda med den egna regeringens insats. Totalt anser 86 procent av den danska befolkningen att regeringen hanterar coronaviruset på ett bra sätt och hälften av befolkningen anser att regeringen hanterar det på ett mycket bra sätt”, skriver YouGov i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20