Livsmedelsverket stoppade honung från Iran
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20