SLU får 64 miljoner för att göra Sveriges livsmedelssystem mera hållbart och resilient
Sveriges landbruksuniversitet, SLU, meddelar att man får 64 miljoner kronor från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistram, för att forska om ett hållbart och resilient livsmedelssystem. SLU leder forskningsinsatsen tillsammans med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.
– Alla är överens om att sättet som vi producerar och konsumerar mat, måste förändras i grunden för att kunna möta framtidens utmaningar. Men vi behöver mer kunskap om hur förändringen ska åstadkommas och vilka hinder och möjligheter som finns för att vi ska kunna nå målen, säger Helena Hansson, professor vid SLU och en de två tilltänkta programcheferna för det nya forskningsprogrammet, enligt ett pressmeddelande.
– Det här initiativet ger ökade och förstärkta möjligheter för livsmedelskedjans alla aktörer. Primärproduktion, livsmedelsindustri, och detaljhandel, att än mer aktivt, tillsammans med akademin, fortsätta sitt arbete mot ett hållbart livsmedelssystem. Programmets utformning och det mycket kompetenta forskarteam som leder programmet ger stora förutsättningar för detta, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.
Forskningsprogrammet kommer enligt SLU bland annat att arbeta med detta:
”utarbeta mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå fram till år 2045”
”utvärdera nuläget och identifiera hinder och möjligheter för att uppnå målen”
”utveckla strategier för att omvandla hinder till ”hävstänger” för systemförändring”
”utveckla indikatorer för att övervaka och säkerställa framsteg”
”identifiera och utveckla åtgärder som gör att den svenska jordbrukssektorn kan nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser år 2045, och att livsmedelsförädling, detaljhandel, och konsumtion blir mera uthålligt”
”identifiera strategier för implementering, som bidrar till en genomgripande förändring av livsmedelssystemet”
/FoodMonitor

t20