Sveriges Riksbank har inga planer på att förstöra sedlar på grund av corona
CORONA Det finns en oro bland konsumenter att sedlar kan vara en smittväg för coronaviruset. Men enligt Riksbanken finns det inget som tyder på det.
”Det finns inget som visar på att COVID-19 sprids via sedlar. Det är alltså en mycket liten risk att smittas via sedlar och sedlar är inte annorlunda än andra föremål som till exempel dörrhandtag och betalkort. Det är något som såväl WHO och centralbanker som till exempel ECB stödjer. Det bästa skyddet är att följa Folkhälsomyndighetens hygienråd”, skriver Susanne Meyer Söderlind, pressekreterare på Sveriges Riksbank, i ett mejl till FoodMonitor.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20